TCA-38

2.900

Thiệp in nhanh kỹ thuật  số hoàn thiện

  • Kích  thước thành phẩm bao thưư: 12,8xx17,8cmm
  • Ruột  đơn  1 lớn, 1 nhỏ bo  4 gócc
  • Chất  liệu  giấy  fort  200g  hoặc  fort  gân