TCA-40

2.900

Thiệp in nhanh kỹ thuật  số hoàn thiện, dòng  thiệp  in  hình  dâu rể sắc nét

  • Kích  thước thành phẩm bao thư kiểu  đứng: 12x17cm
  • Ruột  đơn  2 tờ  bằng nhau bo 4 góc
  • Chất  liệu  giấy  fort  200g  hoặc  fort  gân 230g  + thêm  500đ