TCA-42

2.900

Thiệp in nhanh kỹ thuật  số hoàn thiện, dòng  thiệp  in  hình  dâu rể sắc nét

  • Kích  thước thành phẩm bao thư kiểu  đứng: 12x17cmm
  • Ruột  đơn  bằng  nhau, bo  4 góc
  • Chất  liệu  giấy  fort  200g  hoặc  fort  gân 230g  + thêm  500đ