TCH-24

3.900

Thiệp in nhanh kỹ thuật  số hoàn thiện, dòng  thiệp  thiết  kế và in theo yêu cầu từng đơn, được  chỉnh  sửa  tuỳ  thích

  • Kích  thước thành phẩm bao thư kiểu  đứng: 12x17cm
  • Ruột  đơn  2 tờ  bằng nhau bo 4 góc
  • Chất  liệu  giấy  fort  200g  hoặc  fort  gân 230g  + thêm  500đ