Phôi thiệp tân gia Đỏ in offset ép kim TG-191

1.500

Bao thư khổ ngang và ruột in offset sắc nét kích thước thành phẩm 16,2x11cm

Bộ phôi gồm bao thư + ruột + file corel nội dung

Giá trên áp dụng đơn hàng từ 300 phôi,  Quý khách có thể gộp nhiều mẫu tối thiểu mỗi mẫu 100 phôi

Danh mục: