Phôi thiệp tân gia màu Kraft TG-P143

900

Bao thư và ruột 1 tờ in offset sắc nét kích thước 9×16,5cm

Bộ phôi gồm bao thư + ruột + file corel nội dung

Giá trên áp dụng đơn hàng từ 300 phôi/mẫu

Danh mục: