TLR-1102

1.400

Giá trên áp dụng từ 300 phôi, dưới 300 phôi phụ phí 25k/ đơn hàng

Phôi gồm: bao thư + ruột + file corel nội dung

Hình ảnh chưa đóng dấu Trúc Linh gửi link tất cả hình ảnh mẫu qua Zalo hoặc Email đại lý