Túi đứng offset Hồng mã TL-H15-Hong

850

Phôi được thiết kế và in offset sắc nét, trọn bộ phôi thiệp bao gồm bao thư + ruột:

  • Bao thư  in offset đã dán sẵn
  • Ruột 1 tờ gấp in offset 1 mặt
  • Giấy fort dày 180g
  • file corel nội dung hỗ trợ đại lý theo mẫu in