RB-102

1.300

  • Bao thư in offset đỏ 1 mặt kt: 12,5x18cm
  • ruột in offset 2 mặt họa tiết chưa in nội dung dâu rể, thiệp mời
  • Giá phôi bao gồm bao thư + ruột + file corel nội dung
Danh mục: