RB-104

1.300

  • Bao thư in offset hồng 1 mặt kích thước: 12,5x18cm
  • ruột in offset 2 mặt họa tiết chưa in nội dung dâu rể, thiệp mời
  • Giá phôi bao gồm:  bao thư + ruột + file corel nội dung
Danh mục: