Thiệp cưới in ảnh kiểu đứng nền Đỏ khung hoa mã TLA-44

2.900

Giá áp dụng từ 200 thiệp, dưới 200 thiệp có phụ thu 150k/đơn hàng (ví dụ khách đặt 150 thiệp =>tổng  tiền đơn hàng = 2900đ*150 thiệp +  phụ thu 150,000đ