Phôi thiệp mời, Lì xì trắng mã TD-90

850

Giá trên là giá thành phẩm bao thư đã dán sẵn, nếu Quý khách lấy bao thư chưa dán còn 100đ

Nếu Khách không lấy ruột giảm 100đ

Hết hàng

Danh mục: