TLR-1139

1.400

Giá trên áp dụng từ 300 phôi, dưới 300 phôi phụ phí 25k/ đơn hàng

Chính sách chiết khấu Theo quy đinh => Xem chính sách giảm giá theo số lượng