TL-P3

1.650

Giá trên phôi thiệp áp dụng từ 300 phôi/mẫu

Trúc Linh chỉ bán phôi sỉ và lẻ khách về thiết kế nội dung và in.

  • Bao thư và ruột thiệp khách có thể in máy in phun epson, canon mực dầu hoặc mực nước
  • Bộ phôi thiệp gồm bao thư + ruột  + file corel nội dung