TLP-1192 Ánh Kim – màu xanh núi tuyết loang

2.100