RR-5045

1.400

  • Giá trên áp dụng đơn hàng từ 300 phôi, sl từ 500 phôi giảm theo chính sách chiết khấu chung
  • ruột in offset 2 mặt họa tiết chưa in nội dung dâu rể, thiệp mời
  • Giá phôi bao gồm:  bao thư + ruột + file corel nội dung
Danh mục: