Phôi thiệp cưới, thiệp sinh nhật – thôi nôi mẫu mới T12-2023, mẫu thiệp cưới được in offset 2 mặt + ép kim (32 mẫu),

  • phôi thiệp cưới Mã TLN, TLM : 24 mẫu
  • Phôi thiệp sinh nhật, thôi nôi ruột gấp 3 mã TLD : 8 mẫu

Dòng phôi thiệp cưới TLN: kiểu thiệp chữ nhật lớn đứng

  • kích thước bao thư đã dán: 12,5×18,5cm
  • ruột 1 tờ gấp in offset 2 mặt : 18x24cm

Dòng phôi thiệp cưới TLM: kiểu thiệp chữ nhật lớn đứng

  • kích thước bao thư đã dán: 12,7×18,6cm
  • ruột 1 tờ gấp in offset 2 mặt : 18x24cm

Quý nhà in khi đặt phôi sẽ có file corel  nội dung phiên bản x5  như mẫu chụp để nhà in nhập nội dung dâu rể, ngày giờ lễ gia tiên, ngày giờ mời khách.

Giá bộ mẫu phôi thiệp mới T12-2023: 50,000đ/bộ (32 mẫu)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.