TM-74 Xanh

950

  • Dòng phôi thiệp sinh nhật in offset sắc nét, phù hợp in máy
  • Bộ phôi gồm bao thư + ruột  + file corel nội dung