TM-186

1.500

  • Bao thư khổ ngang và ruột in offset sắc nét kích thước thành phẩm 16,2x11cm
  • Bộ phôi gồm bao thư + ruột + file corel nội dung
  • Giá trên áp dụng đơn hàng từ 300 phôi,  Quý khách có thể gộp nhiều mẫu tối thiểu mỗi mẫu 100 phôi