SN-Q59 hồng offset

800

  • Kích thước 9×16,5cm
  • Bao thư gán sẵn
  • ruột 1 tờ in offset 1 mặt
  • Định lượng giấy 165g

Giá chiết khấu: đặt từ 500 phôi giảm 50đ, từ 1000 phôi giảm 100đ