4 mẫu Phôi thiệp cưới đỏ nhung Ngang lớn mã P3-P6

1.550

  • Bao thư đỏ nhung dán sẵn KT: 12,7 x18,6cm
  • ruột gấp đôi in offset 1 mặt kt: 12x24cm
  • Bộ phôi gồm bao thư + ruột + file corel nội dung

Chính sách chiết khấu chung khách đặt sl từ 500, 1000, 2000 phôi